O klientovi Oleamo

Oleamo.sk je prvá slovenská a nezávislá oleotéka. Okrem Slovenska pôsobí internetový obchod aj na českom trhu a každý gurmán si v ňom príde na svoje. Oleamo totiž ponúka kvalitné olivové oleje a balzamiká z celého sveta, ktoré posunú vaše jedlo na vyšší level. Presvedčte sa sami a objavte svoju lásku k olivovému oleju.

Navštívte web

Čo je Performance Max kampaň?

Tento typ kampane poskytuje inzerentom možnosť pokrytia všetkých dostupných sietí v rámci jednej kampane. Vašu reklamu tak môžete zobrazovať naprieč celým Google inventárom, ktorý zahŕňa – vyhľadávacia a obsahová sieť, YouTube, Gmail, Mapy či Discovery. Môžeme povedať, že Performance Max pripomína inteligentné kampane, pretože vytváranie reklám, ako aj cielenie je plne automatizované a systém pracuje na základe podkladov, ktoré mu pri tvorbe kampane poskytnete.

Skúsme sa bližšie pozrieť na to, ako prebieha samotná tvorba kampane a aké má používateľ možnosti v rámci jej nastavenia. Prvým krokom je voľba cieľa kampane a možnosť prepojiť informačný kanál (z pripojeného Merchant Centra) či miesta kamenných predajní (pomocou záznamov v Google My Business). Následne nastavíte rozpočet a bidding stratégiu, ktorá je však plne automatizovaná a nad biddingom nemáte žiadnu manuálnu kontrolu. Zvolíte lokalitu, jazyk, prípadne nastavíte časový rozvrh reklám.

Tvorba podkladov a automatizované cielenie kampane

Podklady v kampani Performance Max pripomínajú responzívnu reklamu v obsahovej kampani. Máte možnosť nahrať podklady rôznych typov – od nadpisov a popisov, cez obrázky, logá až po videá. Ak nemáte k dispozícii propagačné video k produktu, resp. k službe, ktorú ponúkate, systém video automaticky vygeneruje z vložených obrázkov a textov. V prehľade si viete jednoducho prezrieť, ako sa vaša reklama bude zobrazovať v jednotlivých sieťach. 

Majte pod kontrolou vaše landing pages

Pri tvorbe podkladov do reklamy zadávate cieľovú URL adresu, kam by mala reklama používateľa po prekliknutí nasmerovať. Treba si však dať pozor na to, že zadaná landing page môže byť síce systémom preferovaná, Google môže definovať aj svoje vlastné cieľové webové adresy. Aby ste predišli tomu, aby sa vaša reklama zobrazovala napríklad aj na blogové články alebo iné neželané webové adresy, v rámci nastavení kampane prejdite do rozšírenie cieľovej webovej adresy a buď toto rozšírenie úplne vypnite alebo pridajte zoznam vylučujúcich URL adries, pre ktoré nechcete reklamu zobrazovať (podobne, ako aj v DSA kampani).

Aké sú nedostatky kampane Performance Max a ako ju subjektívne hodnotíme po testovaní na klientoch?

Za najväčšiu nevýhodu tohto typu kampane považujeme nedostatok transparentnosti. Inzerent nemá žiadny prehľad o štatistikách zacielených publík, nedá sa určiť kde sa reklamy zobrazujú, aké kľúčové slová ich spúšťajú, nie je možné ani vylučovať hľadané výrazy. Podľa nášho subjektívneho hodnotenia sme zostavili prehľad plusov, ktoré sme na kampani postrehli a mínusov, ktoré by sa ešte mohli vyladiť pre lepšiu prácu so správou kampane.

nemáte k dispozícii hľadané výrazy ani vylučujúce kľúčové slová

neviete, na akých umiestneniach sa zobrazila reklama v obsahovej sieti

nie sú dostupné dáta o výkonnosti publík, demografických údajoch a podobne

využíva sa rozšírené zacielenie bez možnosti kontroly

absentuje možnosť vyhodnotenia výkonnosti jednotlivých kreatív podkladov

žiadna možnosť optimalizácie, musíte sa plne spoliehať na systémové učenie

kampaň môže uberať z výkonnosti DSA, brand alebo Shopping kampaní

máte prehľad o výkonnosti produktov prepojených z informačného kanála

máte možnosť vylúčiť URL adresy, na ktoré nechcete reklamu smerovať

pokryjete všetky siete v rámci jednej jedinej kampane

nastavenie kampane je veľmi jednoduché a intuitívne, zaberie pár minút

kampaň začne generovať konverzie vo veľkom objeme

Aké sú výsledky po prvotnom testovaní?

Kampaň Performance Max sme spúšťali 18.11.2021 a aktuálne beží 20 dní. Podľa odporúčania od Google by mala kampaň bežať minimálne po dobu 30 dní a až následne ju vyhodnocovať, chceme však poskytnúť čo najaktuálnejšie informácie a preto budeme kampaň vyhodnocovať o niečo skôr.

V účte klienta boli súbežne s Performance Max kampaňou spustené kampane vo vyhľadávaní a Discovery. Mali síce malý objem konverzií, ale priaznivú hodnotu PNO (okolo 10-15%), ktorej sme sa museli držať. V účte absentovali Smart Shopping kampane, ktoré sa doteraz neprejavili ako efektívne a taktiež brand kampaň, ktorú klient nechcel mať zahrnutú v účte. Akonáhle sme Performance Max spustili, začala generovať konverzie (prevažne v Google Nákupoch). Po pár dňoch sa však reklama začala zobrazovať vo vyhľadávaní na brandové výrazy (čo nebol želaný stav a žiaľ sa táto okolnosť nedá nijako ovplyvniť). Nakoľko však zatiaľ znateľne neznížila transakcie z organického vyhľadávania, nie je to závažný problém.

Performance Max má od spustenia celkovo 7% PNO a niekoľkonásobne nižšiu priemernú CPC (-64%). Ostatné kampane z hľadiska objemu konverzií negatívne neovplyvnila, práve naopak, dopĺňala ich. U bežiacich kampaní nenastal pokles objemu konverzií, tie sa spolu s kliknutiami a impresiami dokonca zvýšili vo všetkých kampaniach (bez úpravy rozpočtu). Jediným negatívom, ktorý sme postrehli, je zvýšenie priemernej CPC (+37%) a CZA (+24%) u DSA a Discovery kampane. Odporúčame preto po zapracovaní Performance Max kampane dôkladne sledovať výkonnosť ostatných typov kampaní v účte. V tomto prípade ponechávame novú kampaň aktívnu a naďalej budeme analyzovať jej výkonnosť.

„Veľmi si cením trpezlivý prístup firmy Managino, pretože vo veľa veciach sa nevyznám úplne dokonale a veľmi mi pomohli s nastavením kampaní a takisto s nastavením Analytics.“

Ing. Michal KucharovičOleamo