Webová analytika

Vďaka analýze vášho webu na pokročilej úrovni dokážeme zistiť všetky podstatné informácie o ľuďoch, ktorí váš web navštívili a o interakciách, ktoré na ňom vykonali. Využite konzultáciu, kde náš špecialista identifikuje priestor na zlepšenie.

PPC kampane

Oslovenie relevantného publika sa môže zdať byť zložité. Vytvoríme vám reklamné kampane na rôznych kanáloch, ako sú napríklad Google, Facebook, Instagram, Sklik a pomôžeme vám smerovať vaše reklamy na tých správnych ľudí.

Tvorba web stránok

Základom každého biznisu je prezentačný web. Vaša webstránka urobí prvý dojem, takže sa musí pripraviť poctivo. Pomôžeme vám s vytvorením modernej, responzívnej webstránky podľa vašich požiadaviek a predstáv.

SEO optimalizácia

Pokiaľ neviete ako na SEO, ako optimalizovať váš web a ako mu pripraviť čo najkvalitnejší obsah, nechajte to na nás. Urobíme analýzu webu, zistíme kde je problém a pustíme sa do efektívneho riešenia.

RTB kampane

Ponúkame vám prístup k hodnotným dátam a inventáru po celom svete. Môžete tak osloviť relevantné publikum bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza pomocou obrázkových, video či audio reklám.

Porovnávače cien

Porovnávače cien obsahujú všetky dôležité informácie o produktoch rôznych predajcov na jednom mieste. Keďže počet internetových obchodov stále narastá, o to ťažšie je uchytiť sa na trhu a byť konkurencieschopný. 

Máte záujem o konzultáciu zdarma?
info@managino.agency
+421 940 984 127