Nastavte webovú analytiku a využívajte jej benefity

Webová analytika je základom úspešnosti každej online marketingovej stratégie. Je to proces analýzy správania sa návštevníkov na webe. Používaním analytických nástrojov vieme sledovať zákazníkovu cestu na stránke. Vidíme odkiaľ prichádza, na základe akých kľúčových slov sa na stránku dostal, kam kliká, kde trávi najviac času a aké zariadenie používa.

Cieľte na remarketingové publiká

Porozumejte svojim návštevníkom

Zbierajte cenné dáta a vyhodnocujte

Mám záujem o nastavenie analytiky

Nezabudnite na nastavenie remarketingu

Na základe získaných dát vieme prispôsobiť webovú stránku zákazníkom, ktorí sa na stránku opätovne vracajú. Tieto údaje tiež pomôžu odhaliť nedostatky, či slabé miesta webu a zefektívniť výkonnosť stránky. Nechajte si skontrolovať nastavenie webovej analytiky u nášho skúseného špecialistu vyplnením kontaktného formulára.

Google Analytics

Google Tag Manager

Remarketing Tag

Facebook pixel

    Máte záujem o konzultáciu zdarma?
    info@managino.agency
    +421 940 984 127