muziker.sk

Muziker.sk | Ako sme pomocou RTB a PPC posilnili brand a zároveň predaje

S agentúrou Managino sme spolupracovali na spustení vianočnej kampane. Cieľom bola podpora predaja na trhoch v SK a CZ a realizácia komunikácie prostredníctvom nových brandových kódov, ktoré sme do kampaní implementovali po nedávnom re-brandingu. Ich prístup hodnotím veľmi pozitívne, pretože od začiatku až do konca prebiehala spolupráca na projekte transparentne. V úvode spolupráce sme si nastavili ciele, v pravidelných updatoch nás informovali, kam smerujeme a na základe toho Alex so svojím tímom optimalizovali nastavenia. Agentúru odporúčam.

Nina Ilčíková MarCom Manager

Cesta Muzikeru začala už v roku 1997, keď vznikli ako malý obchodík s hudobnými nástrojmi. Dnes je však Muziker známy ako moderný medzinárodný eshop pôsobiaci vo viac ako 30 krajinách a s viac ako 11 kamennými predajňami. V Muzikeri sa už dávno nezaoberajú iba predajom hudobnín, ale ponúkajú široký sortiment produktov na aktívne trávenie voľného času. Ich poslaním je meniť voľnočasové aktivity na skutočné záľuby a sny na neskutočné zážitky.

Aký bol začiatok našej spolupráce?

Muziker nás oslovil pre spoluprácu počas najkonkurenčnejšieho vianočného obdobia, preto bolo pre nás výzvou pripraviť vianočnú kampaň, kde sme sa okrem podpory predaja a dodržania výkonnostných metrík zameriavali zároveň aj na budovanie a zapamätateľnosť značky. Výzvu sme však strategicky uchopili a pre realizáciu kampane sme zvolili platformy RTB a META, pričom sme targetovali potenciálnych zákazníkov na Slovensku a v Čechách. Ten sme efektívne rozplánovali medzi rôznorodé formáty bannerov, videí v rôznej dĺžke a na rôznych kanáloch (YouTube, Meta, RTB). Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov sme využili možnosti umiestnenia reklamy na najznámejších slovenských weboch, cielili sme na relevantné publikum podľa vlastných vymedzených kritérií a čo je najdôležitejšie, pristúpili sme k čo najprecíznejšej optimalizácií výkonu kampaní.

Plánovanie, realizácia a optimalizácia kampane

Kampaň bola naplánovaná pomocou nástroja Display & Video planner, vďaka ktorému sme mohli pomocou prognóz zostaviť plán a získať tak prehľad o cieľoch a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Tento nástroj nám dopomohol aj k efektívnemu rozloženiu budgetu medzi jednotlivé formáty tak, aby sme čo najlepšie doručili cieľové metriky.

V rámci optimalizácie sme vylučovali neefektívne rozmery kreatív a domény, presúvali budget medzi najvýkonnejšie cielenie a dbali sme na dôraz dodržania bezpečnosti značky. Pomocou zacielenia na Brand safety sme zaistili, aby sme nakupovali iba inventár spĺňajúci požiadavky na bezpečnosť brandu a zamedzili tak zobrazovaniu reklamy vedľa nevhodného obsahu. Aj vďaka precíznej optimalizácii kampaní sa nám podarilo naplniť plán aj všetky očakávané výkonnostné metriky. Napriek tomu, že sme spúšťali kampaň počas vianočného obdobia, kedy je v reklamnom priestore najväčšia konkurencia, sa nám podarilo doručiť ešte viac impresií a dosahu s veľmi dobrou frekvenciou a ešte nižšou CPM, ako bola odhadovaná v pláne.

Testovacia štúdia

Efektivitu reklamy sme okrem stanovených KPI's tiež merali prostredníctvom Brand liftu, ktorý prebiehal v podobe bannerovej ankety. Prostredníctvom otázky sme od používateľov zisťovali spojitosť hlavných identifikačných čŕt - fialovú farbu a maskota, s brandom Muziker. Išlo o jednoklikový dotazník, ktorý sa zobrazoval dvom testovacím skupinám. Tým, ktorí reklamu videli, a tým, ktorí reklamu nevideli. Rozdiel v skóre týchto dvoch skupín predstavuje takzvaný lift, teda vplyv kampane na značku. Podstatný bol pre nás najmä výsledok tejto štúdie.

Výsledok Brand lift-u

Vyhodnotenie Brand lift-u ukázalo, že používatelia, ktorí videli reklamu, si dokázali viac spojiť fialovú farbu s Muzikerom. Používatelia, ktorí Muziker reklamu nevideli, si túto farbu so značkou menej spájali. Aj na tomto základe môžeme vyhodnotiť, že brandová reklamná podpora pomohla k zvýšeniu povedomia brandu. Na Slovensku, kde je brand pomerne známy, sme podporili rozpoznateľnosť značky reklamou o 13% viac u používateľov, ktorí videli reklamu. V Čechách, kde Muziker ľudia až tak nepoznajú, sa nám podarilo vďaka zobrazenej reklame dosiahnuť rozdiel až 78%.

Výsledky SK Brand lift-u:

Brand Záujem TG: nevidel reklamu TG: videl reklamu Rozdiel % bodov Rozdiel v %
Decathlon 15% 10% 19% 9% 90%
Kytary 25% 29% 24% -5% -17%
Muziker 50% 45% 51% 6% 13.3%
Sportissimo 10% 17% 6% -11% -64%

Výsledky CZ Brand lift-u:

Brand Záujem TG: nevidel reklamu TG: videl reklamu Rozdiel % bodov Rozdiel v %
Decathlon 24% 35% 18% -17% -49%
Kytary 22% 21% 23% 2% 10%
Muziker 27% 18% 32% 14% 78%
Sportissimo 27% 26% 27% 1% 4%

Aj tento výsledok je dôkazom toho, aký výrazný vplyv môže mať reklama na zapamätateľnosť značky a jej udržanie v podvedomí zákazníka. Presvedčte sa sami o výhodách kombinácie RTB a PPC kampaní a kontaktujte našich špecialistov.

Máte záujem o PPC audit zadarmo?

Chcem audit zadarmo

Zostaňte s nami v kontakte

Získajte newsletter plný marketingových noviniek, inšpirácií, vzdelávania a bohatého obsahu. Prihláste sa na odber a buďte s nami v neustálom kontakte.